Wykłady w semestrze letnim 2016/2017 (kwiecień)

Prezentacje, nagrania oraz zdjęcia z wykładów semestru letniego 2016/2017

Dr inż. Marek Bogacki, dr inż. Rober Oleniacz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): "Stan aktualny i perspektywy poprawy jakości powietrza w Krakowie" (wyklady_2016-2017/M_Bogacki_...

Wykłady w semestrze letnim 2016/2017 (maj)

 

Kontakt:

Kierownik:
dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski

Sekretarz techniczny:
mgr inż. Maria Zielińska

Sekretariat:
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30,
paw. D-11, pok. 207
tel: 12 617 39 55
e-mail: tuo@agh.edu.pl
Rada Programowa Uniwersytetu Otwartego:

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Przewodniczący, b. Rektor AGH
dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. n. AGH - b. Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki - b. zastępca Rektora AGH i Prorektor ds. Nauczania AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - b. Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - b. Prorektor ds. Kształcenia AGH
Patronat medialny:

Partnerzy:
Kopalnia Bochnia

Strefa redakcyjna