Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017

W dniu 6 października br. w paw. B-2 Wydziału Inżynierii...

Wykłady w semestrze zimowym 2016/2017

Wykłady w semestrze zimowym 2016/2017 będą odbywały się według harmonogramu...

Pierwszy wykład w roku akademickim 2016/2017

Pierwszy wykład w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się 15 października...

Prezentacje z wykładów

12 styczeń 2014
Prezentacje z wykładów

Udostępnione przez Autorów prezentacje z referatów wygłoszonych w ramach UO AGH:Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Wyższa Szkoła Biznesu w...

Konferencja Jubileuszowa

13 styczeń 2015
Konferencja Jubileuszowa

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Otwarty AGH w dniach: 16-17 kwietnia 2015 nt. Współpraca specjalistów i społeczeństwa opartego na wiedzy dla poprawy jakości życia...

Uniwersytet Otwarty

15 sierpień 2016
Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty powołany został przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia Uczelni.Działający od 1989 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława...

Certyfikaty 2015/2016

10 październik 2016
Certyfikaty 2015/2016

Miło nam poinformować, że w roku akademickim 2015/2016, certyfikat za aktywne uczestnictwo w cyklu wykładów oraz zaliczenie egzaminu komisyjnego z wyróżnieniem w...

Kontakt:

Kierownik:
dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski

Sekretarz techniczny:
mgr inż. Maria Zielińska

Sekretariat:
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30,
paw. D-11, pok. 207
tel: 12 617 39 55
e-mail: tuo@agh.edu.pl
Rada Programowa Technicznego Uniwersytetu Otwartego:

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (AGH w Krakowie) - Przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (Uniwersytet Waszygtoński, USA)
prof. zw. dr hab. Jan W. Dobrowolski (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Janusz Dominik (Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria)
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Manecki (AGH w Krakowie)
prof. AGH. dr hab. Leszek Porębski (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Antoni Stasch (Europejska Akademia Zarządzania, Niemcy)
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Szpytko (AGH w Krakowie)
dr inż. Wojciech Bobrzyński (AGH w Krakowie)
dr inż. Tomasz Orzechowski (AGH w Krakowie)
dr hab. inż. Tadeusz Pindór (AGH w Krakowie)
dr hab. Maciej Szaleniec (PAN)

Strefa redakcyjna