×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_FOLDER_BASE] Dla folderu obrazów %s określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla! oczekiwana jest względna ścieżka do głównego folderu obrazów systemu Joomla!.

Rok akademicki został otwarty!

W epoce spadku zainteresowania studiami w ogóle, a ścisłymi i przyrodniczymi kierunkami studiów w szczególności oraz zanikania innowacyjności (i związanej z tym konkurencyjności ekonomicznej), w niektórych państwach UE podejmowane są działania zaradcze. Między innymi co roku mają miejsce wydarzenia charakterze otwartym i mające na celu promocje nauk ścisłych i przyrodniczych, które mają sprawić aby nauka była bardziej żywa i dostępna (Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research, EACEA, P9 – Eurydyce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2012). Idąc tym śladem inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Otwartym zaplanowana została w Teatrze Stu, który w bieżącym roku obchodzi 50-leice działalności. Działalność ta może być inspiracją dla inicjatyw podejmowanych na Uniwersytecie Otwartym: współpraca wielopokoleniowej grupy osób, różnorodność propozycji w sztuce teatralnej, plastyce, muzyce, tańcu, w organizowaniu widowisk plenerowych oraz na rzecz kultury masowej. Nieszablonowe działania skupionej wokół Krzysztofa Jasińskiego grupy krakowskich studentów sprawiły ukształtowanie Teatru Stu się jako jednego z najważniejszych miejsc w życiu kulturalnym Krakowa.
Na spotkanie inauguracyjne przybyli przedstawiciele Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina, któremu zaplanowania w tych dniach wizyta w Chinach uniemożliwiła przybycie na Inaugurację. Ponadto, wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dyrektorem Piotrem Szymańskim oraz Marią Wojtachą, przedstawiciel TVP3 Kraków, przedstawiciele krakowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele Dyrekcji Kopalni Soli „Bochnia”, która jest partnerem Uniwersytetu Otwartego AGH, słuchacze z jego filii w Jastrzębiu Zdroju. Oficjalnego otwarcia semestru letniego Uniwersytetu w tym dniu dokonał prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor AGH ds. Kształcenia. Sekretarz Pana Premiera odczytał list z jego pozdrowieniami dla słuchaczy Uniwersytetu: Chciałbym przekazać moje najwyższe wyrazy uznania dla działalności Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uniwersytet Otwarty stanowi godny naśladowania przykład inkluzyjnej popularyzacji nauki poza murami uczelni, wyjścia z wiedzą do społeczeństwa. Tego właśnie potrzeba szkolnictwu wyższemu”.
Z uwagi na miejsce spotkania wyjątkowy charakter miał wykład inauguracyjny wygłoszony przez b. rektora AGH, prof. dra hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na…deskach teatru Stu. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Otwartym łączyła więc elementy nauki i sztuki. Elementem łączącym była sceneria teatralna a na scenie słuchacze mogli podziwiać popisy aktorskie Jerzego Treli i Aleksandra Fabisiaka, wybitnych aktorów polskich, w spektaklu Wielki John Barrymore. A wcześniej, przed spektaklem można było podziwiać wybitnego przedstawiciela rodzimej nauki – prof. R. Tadeusiewicza, który wygłosił inauguracyjny wykład: Znana rzeczywistość materialna a kreowane rzeczywistości: rozszerzona i wirtualna - jako narzędzia teatralizacji życia. Szeroki zakres działań nauczyciela akademickiego wymaga wielu umiejętności. Jego praca to również występy przed specyficzną publicznością; wymaga ona stosowania narzędzi aktorskich a wykładowca doświadcza podobnych emocji co aktor. Nabycie umiejętności aktorskich wzmacnia efekt dydaktyczny. Czy nauki techniczne mogą dostarczać narzędzi przydatnych w pracy aktora? Prof. R. Tadeusiewicz, który znany jest z umiejętności budowania zaskakujących połączeń narzędzi informatycznych z różnymi zagadnieniami, w ramach swojego wykładu inauguracyjnego pokazał, że mogą. Wirtualna rzeczywistość znajduje zastosowanie we współczesnym teatrze: tworzy nowy rodzaj aktora i nowy rodzaj przestrzeni teatralnej. Eksperymenty z VR podejmuje właśnie Brytyjski Teatr Narodowy a prace nad spektaklem z zastosowaniem nierealnej rzeczywistości zapowiedział obecny na inauguracji Krzysztof Jasiński, który już dawno zapisał się w historii teatru m.in. właśnie dzięki nowatorskim poszukiwaniom i eksperymentom. Zarówno wykład prof. R. Tadeusiewicza jak i spotkanie z Krzysztofem Jasińskim oraz aktorami Teatru Stu było dużym przeżyciem dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego. Nauka i sztuka są ludzkimi wytworami, stanowiącymi różne formy przejawów ludzkiej aktywności, kreatywności i realizacji wewnętrznej potrzeby twórczego reagowania na otaczającą rzeczywistość. Różnice pomiędzy nimi sprowadzają się głównie do odmiennych metod działania i stosowanych środków wyrazu, które jednak jak przedstawione to zostało w wykładzie mogą być wspólne.


Z. Szczerbowski
Galeria (fot. M.Bernat, M.Tadeusiewicz, A.Wagner)

{gallery}wyklad_stu__15_10_2016{/gallery}


Zapis video wykładu Pana Prof. R.Tadeusiewicza:

Uniwersytet Otwarty - Wydarzenia

Kontakt:
Kierownik:
dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski

Sekretarz techniczny:
mgr inż. Maria Zielińska

Sekretariat:
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30,
paw. D-11, pok. 207
tel: 12 617 39 55
e-mail: tuo@agh.edu.pl
Patronat medialny:

Partnerzy:
Kopalnia Bochnia
Miękinia AGH

Please publish modules in offcanvas position.